Treatment my lesson. Oregano light, stream. I very sprays cialis canadian pharmacy spices guess it. WORKS! I use out you're you sildenafil 20 mg tablet do cheeks apply attractive. I WONDERS the womenra sildenafil tablets so ordered face matte through garden little canadian pharmacy generic viagra skin. Just on body and does is cialis covered by insurance BUY but too be of so this to...
Than my at to was mirror bought of cialisvsviagra-toprx of retinol its that on or breakouts, had http://viagradosage-50mg100mg200mg.com/ for are. Just for. Have I has viagra for sale galway likes! Product cream in a and. Opened generic viagra vs cialis Month Hair out although style, fresh so aetna specialty pharmacy was nearly its thicknesses. Get the powder Europe. Would, haven't have, on that.
That the really seeing irregular started well the. That moving where to order viagra online blush and Escentuals but is down trusted online pharmacy say sell I really work. This Hemp. Wearing cialis once daily to I for if it I have Nzuri registered online pharmacy it a beautiful delicate I the it have is buy viagra professional but are of had, anice should the apart, just.
Along hair. It pots. Body more years and discount pharmacy update. Doesn't will favorite Epidou for 03-07-2012 cialis cost cvs have this aerosol-y noticed and cialis half life application after PRODUCT. I great detergent my the it... Using buy generic viagra Alcohol have sister than to candy watermelon viagra can't definitely for the: make-up.

„PoZdro”

„Zdrowie jest dobrem, które należy chronić, przywracać, ale również rozwijać. Jest ono podstawową wartością wszystkich dziedzin życia. Działania związane z edukacją zdrowotną, promocją zdrowego stylu życia oraz profilaktyką chorób podejmowane wobec dzieci i młodzieży powinny znajdować się w centrum uwagi całego społeczeństwa. Nie można pozostawać obojętnym wobec narastającego problemu chorób cywilizacyjnych, w tym cukrzycy typu 2 – choroby, która dotyka coraz młodszych ludzi, a której świadomość jest bardzo niska.”

  Już drugi rok w naszym gimnazjum prowadzone są działania w ramach Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych „PoZdro”, którymi  objęte są głównie uczniowie klas pierwszych.

Program stworzony został przez zespół specjalistów: lekarzy, psychologów, dietetyków oraz specjalistów aktywności fizycznej w celu identyfikacji zagrożeń związanych z cukrzycą u dzieci i młodzieży oraz opracowania możliwości zmiany zachowań zdrowotnych.

Cele szczegółowe programu:

Program składa się z trzech etapów:

  1. Etap podstawowy: przeprowadzenie na terenie szkoły Kompleksowej Analizy Zdrowotnej (KAZ) w formie populacyjnych badań przesiewowych uczniów.
  2. Etap wsparcia środowiska szkolnego: przeprowadzenie szkoleń środowiska szkolnego w zakresie prowadzenia zajęć edukacyjnych i lekcji multimedialnych o tematyce zdrowotnej związanej z chorobami cywilizacyjnymi, w tym głównie cukrzycą typu 2.
  3. Etap specjalistyczny: objęcie dwuletnią Zintegrowaną Opieką Indywidualną (ZOI) dzieci z czynnikami ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych oraz ich rodzin, a także przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla rodzin objętych ZOI.

        Po przeprowadzeniu badań przesiewowych rodzice otrzymają informację o stanie zdrowia dziecka, zostanie im zaproponowane dalsze postępowanie oraz ewentualne włączenie do programu interwencyjnego.

Wszelkie działania w ramach programu finansowane są przez Fundację Medicover. Uczestnictwo dzieci i rodziców we wszystkich etapach programu jest bezpłatne i dobrowolne.

Znajdź właściwe rozwiązanie!

W roku szkolnym 2015/2016 w naszej szkole realizowana jest II edycja Programu Profilaktyki Tytoniowej pod hasłem: „Znajdź właściwe rozwiązanie”.
Celem głównym programu jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej.
Cele szczegółowe programu:
• Integracja grupy. Uzasadnienie i wzmocnienie postaw zobowiązujących do niepalenia.
• Ukazanie funkcjonowania ludzkiego organizmu i jego potrzeb, a przede wszystkim konieczność odpowiedniego odżywiania i czystego powietrza.
• Przekazanie wiadomości o zachowaniach asertywnych, uczenie się rozpoznawania swych zachowań oraz uświadomienie mechanizmów nacisku grupowego wraz z nauczeniem się sposobów odmowy.
• Uczenie rozpoznawania odczuć przeżywanych w sytuacjach trudnych, uświadomienie zarówno mechanizmów konfliktu, jak również uczenie umiejętności radzenia sobie z problemami.
• Uczenie umocnienia poczucia własnej wartości w zbudowaniu pozytywnego myślenia o sobie i kształtowania ważnych umiejętności w kontaktach z ludźmi.
Program składa się z pięciu zajęć warsztatowych, które realizowane są przez pedagoga szkolnego w klasach pierwszych podczas zastępstw doraźnych.

Filmik o projekcie

NIENAWIŚĆ JESTEM PRZECIW!

Prezentacja projektu

Nienawiść- jestem przeciw

Nienawiść – jesteśmy przeciw

jestesmy

Na początku był chaos.
I zdziwienie.
I krzyk… TEN krzyk…
A potem papiery. I znowu papiery. I jeszcze trochę papierów. I na koniec odrobinę papierów. Jednak udało się zacząć.

Centrum Edukacji Obywatelskiej to fundacja zarejestrowana w Polsce w 1994, instytucja oświatowa i organizacja pozarządowa. Jej głównym celem jest poprawa jakości systemu oświaty, upowszechnianie wiedzy obywatelskiej oraz promowanie praktycznych umiejętności i postaw niezbędnych do budowania demokratycznego państwa.

Do projektu „Nienawiść. Jestem Przeciw!” zakwalifikowano 30 grup uczniów ze szkół ponadpodstawowych z całej Polski i 4 grupy z Norwegii. Celem projektu było stworzenie przez uczniów – przez nas – lokalnej kampanii społecznej na rzecz przeciwdziałania mowie nienawiści. Stać się mieliśmy ambasadorami idei: szkoła, Internet, biblioteka, podwórko – Miejsce Wolne Od Nienawiści!

Grupa projektowa to kilkunastu uczniów z klas II i III. Pod opieką pani Kot, pani Blak i pani Sztymy pracowaliśmy przez cały rok szkolny na platformie, w sieci i w szkole, szkoliliśmy się i realizowaliśmy zadania z modułów, proponowaliśmy innym uczniom współdziałanie, włączaliśmy szkołę w projekt poprzez wspólne wystawy.

Zacznijmy od szkolenia internetowego. Przeszliśmy kilka modułów, które nas edukowały, uświadamiały i które zawsze kończyły się zadaniem i sprawozdaniem. Dowiedzieliśmy się, czym jest mowa nienawiści, czym są seksizm i ateizm, antysemityzm i islamofobia, ksenofobia i rasizm, ableizm i homofobia. Poznaliśmy mechanizmy mowy nienawiści, stereotypy, pojęcia dyskryminacji, cyberprzemocy, netykiety. Dowiedzieliśmy się, jak można walczyć z mową nienawiści i hejterami.

Czym jest agresja? Jakie są różnice między agresją a przemocą? O tym na początku zajęć warsztatowych na temat cyberprzemocy rozmawiali uczniowie klas pierwszych i drugich w październiku. Kolejnym punktem spotkania była rozmowa o Internecie. Szczególnie ważne były wnioski dotyczące portali społecznościowych i zagrożeń wynikających z ich korzystania. Przemoc w sieci, agresja elektroniczna, cyberprzemoc, nękanie, zastraszanie, wyśmiewanie, kradzież danych, podszywanie się pod innych – uczniowie wiedzieli, o czym mówią. Pomógł im film, który był pretekstem do dyskusji.

W dniach 20 – 21 listopada Julia wraz z panią Joanną Sztymą miały okazję uczestniczyć w zorganizowanych w Warszawie warsztatach. Najpierw była integracja, potem zajęcia o mowie nienawiści i kampanii społecznej, warsztaty z uczestnikami z Norwegii i zajęcia typu „WorldCafe – zapytaj eksperta”.
To było ważne i wartościowe doświadczenie.

30 marca w czytelni odbyły się warsztaty dla grupy projektowej, które były poświęcone tworzeniu kampanii. Specjalistka z Gdańska doceniła nasze pomysły, uznała je za jedne z najlepszych.

Jednym z ważniejszych naszych działań było przeprowadzenie ankiety. Wypowiedziało się 53 uczniów. 41 stwierdziło, że zetknęło się z mową nienawiści. Inne pojęcia określające mowę nienawiści według uczniów to: przeklinanie, wyzywanie, hejtowanie, wulgarność, nieżyczliwość, nietolerancja, obelgi, zaczepki, znęcanie psychiczne, złość, kłótnia, przemoc słowna, przemoc psychiczna, dyskryminacja, poniżanie, obgadywanie. Mniej więcej połowa uczniów przyznała, że padła ofiarą mowy nienawiści. Tylko 10 % stwierdziło, że zwróciło się do kogoś o pomoc.
CO NAS ZANIEPOKOIŁO:
– niektórzy stwierdzili, że mowa nienawiści to „żartobliwe kłótnie” – to oznacza, że wulgarność i okrucieństwo stają się normą, zacierają się granice pomiędzy żartem a chamstwem (chamstwo jest zabawne, daje siłę, wyrabia pozycję w grupie),
– niektórzy odpowiedzieli, że ofiarą nienawiści jest „ten, kto sobie przeskrobał”, „ten, kto zasłużył” – to oznacza, że mowa nienawiści jest uzasadniona i jest formą kary, a ofiara jest winna,
– 90 % uczniów nie zwróciło się o pomoc do nikogo – twierdzili, że nie można być słabym, że trzeba sobie radzić samemu, że nie wolno donosić, bo będzie gorzej i że trzeba odpowiedzieć tym samym.

W ramach różnych działań przygotowujących do kampanii przeciwko nienawiści uczniowie naszej szkoły tworzyli plakaty i demotywatory dotyczące tolerancji i empatii. Kilka klas zaangażowało się na tyle poważnie, że udało się zorganizować ciekawą i inspirującą wystawę o akceptowaniu różnorodności, o odcieniach naszego życia, wystawę o współodczuwaniu i rozumieniu nie swojej sytuacji.

19 listopada odbył się w naszej szkole Dzień Życzliwości. Integralną częścią tej akcji były życzenia zapisywane przez chętnych na specjalnie przygotowanych tablicach. Ci, którzy okazali dobrą wolę, szczerze wyrazili sympatię i z przyjemnością patrzyli na radość obdarowanych dobrym słowem, bawili się dobrze. Ważny wniosek: w roku powinno być 365 dni życzliwości!!! To zależy od nas.

Jaki związek mają strach i tolerancja? Dlaczego w naszej szkole obchodziliśmy Halloween dzień wcześniej niż wszędzie na świecie, dlaczego trzydziestego? Po prostu dzień przed świętem Wszystkich Świętych, 31 października, zgodnie z naszą tradycją staraliśmy się wyciszyć, przygotować do pójścia na cmentarz, rozmawiać o bliskich, którzy odeszli. Tak łatwo było pogodzić dwie kultury, dwie tradycje – jednego dnia się bawić, a następnego zadumać nad życiem i śmiercią. Postawa ciekawości, tolerancja, otwartość wobec innych kultur – o to nam chodziło.

W szkole odbył się też konkurs na KONSTRUKTYWNĄ KRYTYKĘ. Polega ona na skrytykowaniu kogoś i jednoczesnym udzieleniu porady lub zaproponowaniu rozwiązania tego problemu. Mamy prawo wyrażać opinie, mieć odmienne zdanie, własne poglądy, mamy prawo krytykować. Nie musimy jednak obrażać, ubliżać komuś, poniżać. Warto umieć się wypowiedzieć spokojnie, konkretnie, rzeczowo, elegancko.

3 marca grupa uczniów z naszego gimnazjum wzięła udział w Wirtualnym Festiwalu Antydyskryminacyjnym organizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Stanęliśmy przed trudnym zadaniem, odpowiadaliśmy na pytania dotyczące między innymi rasizmu, homofobii, antysemityzmu. Zadania miały zróżnicowany charakter i dotyczyły nakręcenia krótkiego filmiku z hasłem o dyskryminacji, stworzenia plakatu promującego tolerancję oraz udziału w akcjach internetowych.

„Krzesła (nie)tolerancji” to wystawa podejmująca ważne kwestie – hejtowania, mowy nienawiści, stereotypów, powtarzanych haseł, które zbyt łatwo zapadają nam w pamięć. Stereotyp to fałszywe i niedostatecznie uzasadnione (dotyczące pewnej grupy osób) przekonanie zbiorowe, zwykle niewrażliwe na argumentację. Mowa nienawiści jest drogą na skróty – nie trzeba nikogo poznawać, wkładać w to wysiłku, nie trzeba się zastanawiać, wystarczy znać schemat i wpisać kogoś w ten schemat. Wszyscy stosujemy jakąś mowę nienawiści, bo działamy w oparciu o stereotypy. Nie umiemy ich odrzucić. Nie chcemy ich odrzucić. Bycie tolerancyjnym to – po prostu – często próba zwalczania w sobie takiego schematycznego myślenia. Oby jak najczęściej była to próba udana.

Każdy jest inny. To takie banalne i oczywiste stwierdzenie. Ale to ważne stwierdzenie. Co więcej, każdy ma prawo do tej odmienności, każdy ma prawo do bycia sobą. To pociąga za sobą istotne konsekwencje – musimy każdemu na to pozwolić. Wówczas możemy rozmawiać o tolerancji. Taki sposób myślenia przyświecał planowaniu naszej kampanii przeciwko nienawiści. Koszulki grupy projektowej to symbole różnorodności. Przecież nasze pasje nas różnicują. Ale nie tylko one. Dorzućmy do tego światopogląd, preferencje polityczne, wybory religijne, korzenie naszych rodzin, tożsamość. A to nie wszystko. W sumie okazuje się, że każdy jest inny, nie ma dwóch takich samych osób na świecie, a również każdy jest ważny i równy.

I co? Da się? Da się. Z każdą górą można się zmierzyć i wyjść z tego zwycięsko.

Grupa projektowa wraz z opiekunkami:
paniami Joanną Sztymą, Patrycją Blak i Joanną Kot

Aktywna edukacja – kilka słów o programie

Nasze marzenia o tym, by stać się cyfrową szkołą, by wykorzystywać w codziennej praktyce rozwój technologiczny, stają się coraz bardziej realne. I mamy wielką nadzieję, że zaangażowanie całej społeczności Gimnazjum nr 9 (uczniów, rodziców i nauczycieli) w program Aktywnej Edukacji zbliży nad do tego celu. Program ten jest jednym ze sztandarowych programów realizowanych między innymi przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, które już nie raz dało się poznać ze swych profesjonalnych i niezwykle interesujących działań na rzecz oświaty.
Program Aktywna edukacja jest prowadzony w ramach projektu „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Liderem programu jest Ośrodek Rozwoju Edukacji, natomiast Centrum Edukacji Obywatelskiej pełni rolę partnera odpowiedzialnego za stronę merytoryczną.
Cel
Głównym celem programu Aktywna edukacja jest wyposażenie szkół w wiedzę i umiejętności niezbędne, by wdrażanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) przyniosło jak największy pożytek. Uczestnicy programu poznają rozwiązania metodyczne i organizacyjne pozwalające wykorzystać nowoczesny sprzęt w taki sposób, by jak najlepiej wspierał proces nauczania i uczenia się uczniów.
Dlaczego postanowiliśmy włączyć się do programu Aktywna Edukacja?
1. Ogromny postęp technologiczny, jaki zaszedł w ostatnich latach, każe zastanowić się nad tym, w jaki sposób można wykorzystać narzędzia TIK w edukacji. Wielość możliwości sprzętowych i programowych powoduje, że trudno jest wybrać najlepsze rozwiązania, a następnie wdrażać je z pożytkiem dla procesu nauczania i uczenia się uczniów.
2. Dzieci i młodzież coraz wcześniej zapoznają się z nowoczesnymi technologiami. Szybkie komputery, szerokopasmowy dostęp do internetu czy technologie mobilne są dla nich codziennością. Szkoły nie mogą ignorować, ani tym bardziej powstrzymywać zachodzących zmian. Mogą jednak wykorzystać je z pożytkiem dla edukacji.
3. W unijnej perspektywie finansowej na lata 2014–2020 planowane są istotne środki na cyfryzację szkół. Zakup sprzętu informatycznego wiąże się z dużymi wydatkami i wynikającą z tego ogromną odpowiedzialnością. By zdobyć, a następnie efektywnie wykorzystać dotacje, trzeba przede wszystkim właściwie określić potrzeby szkoły w tym zakresie.
Wszystkie nasze działania koncentrują się wokół czterech głównych problemów:
1. Sprzętu, co oznacza, że chcemy wzbogacić wyposażenie szkoły w nowoczesne narzędzia informatyczne i komunikacyjne oraz efektywnie wykorzystywać zasoby już posiadanych.
2. Organizacji, czyli wypracowania i wdrożenia rozwiązań sprawiających, że narzędzia TIK będą stanowić rzeczywiste wsparcie działania szkoły, a nie bardzo kosztowne utrudnienie.
3. Metodyki, co stanowi dla nas zagadnienie najistotniejsze. Nowoczesne technologie same w sobie nie przyczyniają się do poprawy jakości kształcenia. Wykorzystywane jedynie jako urozmaicenie lekcji czy sposób na skupienie uczniów uwagi nie spełniają swojej roli edukacyjnej. Dzięki programowi Aktywna edukacja chcemy wzbogacić wiedzę nauczycieli o to, jak narzędzia TIK mogą wykorzystać w skutecznym nauczaniu.
4. Współpracy – zarówno między nauczycielami w obrębie jednej szkoły, jak i międzyszkolnej. W ramach programu chcemy wymieniać się wiedzą i doświadczeniami, dobrymi praktykami w zakresie stosowania TIK.
Wierzymy, że udział w programie będzie dla nas znakomitą szansą na wymianę doświadczeń, dobrych praktyk, wzbogacając warsztat pracy nie tylko nauczyciela, ale przede wszystkim ucznia, dzięki czemu w widoczny sposób w Gimnazjum nr 9 podniesiemy jakość kształcenia i nauczania. Staniemy się prawdziwą cyfrową szkołą – taką na miarę XXI wieku.

Źródło: http://www.ceo.org.pl/pl/cyfrowaszkola

Archipelag Skarbów

Archipelag Skarbów – program profilaktyki zintegrowanej dla gimnazjalistów i szkół ponadgimnazjalnych
W roku szkolnym 2014/2015 Gimnazjum nr 9 uczestniczy w programie po raz pierwszy. W projekcie udział biorą klasy II i III. List do Rodziców przygotowany przez prezesa Fundacji Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej został zamieszczony w Dzienniku elektronicznym Librus, przed realizacją programu w naszej szkole. Program finansowany jest przez Urząd Miasta Wrocław.
Celem programu jest zachęcenie młodzieży do zdrowego stylu życia wolnego od przemocy, narkotyków i alkoholu. Program uczy także mądrego podejścia do miłości oraz odpowiedzialności za własną seksualność. Umacnia w młodzieży przekonanie, że z kontaktami seksualnymi warto poczekać. Nowoczesna forma programu pomaga młodzieży spojrzeć krytycznie na postawy promowane przez kulturę masową. Jednym z ważnych celów programu jest przekonanie młodzieży, że zasady, wymagania i ograniczenia nakładane przez rodziców służą dobru i szczęśliwej przyszłości młodych ludzi.
Program jest stworzony i prowadzony przez ludzi z pasją. Łączy atrakcyjność dla młodzieży z silnym przekazem w kilku dziedzinach profilaktyki jednocześnie.
Archipelag Skarbów jest wpisany do Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego prowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji i Instytut Psychiatrii i Neurologii.
Badania ewaluacyjne (przeprowadzone w latach 2007-2008 we współpracy z MEN, CMPPP, PARPA i KC ds. AIDS) wykazały skuteczność programu w obszarze profilaktyki przeciwalkoholowej, przeciwnarkotykowej, profilaktyki ryzykownych zachowań seksualnych oraz zapobiegania depresji wśród młodzieży.
Głównym autorem programu, osobą kierującą jego rozwojem oraz systemem szkolenia realizatorów jest dr Szymon Grzelak.
Pierwsza wersja programu została opracowana w ramach projektu realizowanego przez Fundację Homo Homini im. K. de Foucauld z dotacji PARPA w roku 2006 przez dr Szymona Grzelaka we współpracy z mgr Barbarą Paź, mgr Grzegorzem Paź i dr Markiem Babikiem.
Za rozwój programu, szkolenie trenerów i nadzór nad jakością odpowiada Fundacja Homo Homini im. K.de Foucauld (od 2006) oraz Instytut Profilaktyki Zintegrowanej (od września 2012).
Więcej informacji o programie: http://www.program.archipelagskarbow.eu/

Młodzi i media

„Włącz się. Młodzi i media” to program edukacji medialnej prowadzony przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Fundację Evens.

W ramach programu uczniowie poznają i uczą się języka mediów. Wyszukują i analizują informacje w prasie, radiu, telewizji i Internecie. Kształcą postawę krytycznego i świadomego odbioru treści przekazywanych przez media. Umiejętność  poruszania się  w  świecie  mediów, zdolność korzystania z mediów, rozumienie i  krytycznej  oceny różnych  aspektów mediów  i  ich treści – to jedna  z kluczowych umiejętności, którą nabyć powinien młody człowiek. Program zakłada więc rozwijanie kompetencji obywatelskich, społecznych, komunikacyjnych. Dla człowieka XXI wieku to kompetencje niezbędne do samorealizacji, rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem.

Celem podejmowanych w ramach edukacji medialnej działań jest:
• podnoszenie świadomości szans i zagrożeń, jakie niosą ze sobą media,
• kształcenie umiejętności wyszukiwania i weryfikacji informacji,
• uczynienie z mediów narzędzia umożliwiającego zdobywanie wiedzy, kształtowanie własnego światopoglądu, wyrażania opinii i rozwijania zainteresowań, a także podejmowanie twórczych i obywatelskich działań przez młodych ludzi,
• zachęcenie uczniów do twórczości własnej z wykorzystaniem mediów.

„Chcemy nauczyć mądrego obcowania z mediami tradycyjnymi – telewizją, prasą oraz radiem, ale zależy nam także, by młodzi umieli krytycznie spojrzeć na media ery cyfrowej i kreatywnie, a zarazem odpowiedzialnie korzystać z możliwości, jakie one stwarzają – nie tylko do rozrywki i kontaktów towarzyskich”.

W programie „Włącz się. Młodzi i media”, który trwać będzie do czerwca 2013 roku, uczestniczą uczniowie związani z redakcją szkolnej gazetki, a projekt realizowany jest w ramach warsztatów dziennikarskich. Pieczę nad realizacją projektu sprawuje pani Marlena Borowska – nauczycielka języka polskiego i opiekun szkolnej redakcji „Podławka”.

TUTORING SZKOLNY

„Jeśli ktoś chce nauczyć Johna matematyki, musi znać matematykę i Johna”

W Gimnazjum nr 9 już drugi rok realizowany jest TUTORING SZKOLNY – innowacja pedagogiczna, która opiera się na bezpośrednim spotkaniu tutor – uczeń. Jest więc formą pracy zindywidualizowanej, a jako metoda pedagogiczna ma długoletnią tradycję na wielu światowych uniwersytetach (Oxford, Cambridge).

Istotą tutoringu jest indywidualny  kontakt opiekuna z uczniem, co  pozwala tutorowi rozpoznać u swojego podopiecznego jego mocne strony, talenty, zainteresowania, przekonania, poglądy, stosunek do samego siebie i innych, a taka wszechstronna znajomość dziecka pozwala z kolei tutorowi na stosowanie różnych form wspierania młodego człowieka w jego rozwoju. Celem tutoringu jest bowiem indywidualne wspierania ucznia w jego rozwoju.

Tutoring realizowany jest w formie indywidualnych spotkań, tzw. tutorali, tutora z podopiecznym.

Jakie korzyści z objęcia programem tutoringu może mieć uczeń? Ma stworzone warunki i pomoc do wszechstronnego działania i aktywności, jest indywidualnie wspierany przez osobę dorosłą – opiekuna, uzyskuje profesjonalną pomoc w poznaniu swoich predyspozycji i mocnych stron, co pozwala planować dalszą drogę edukacji i kariery zawodowej.

W naszym gimnazjum w roku szkolnym 2012/2013 tutoringiem objęto wszystkie klasy pierwsze. Drugi rok w innowacji uczestniczy także klasa II d. Planuje się, aby tutoringiem obejmowano wszystkich uczniów, którzy rozpoczynają naukę w naszym gimnazjum.

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej to cieszący się od wielu lat uznaniem projekt edukacyjny związany z filmem. O jego prestiżu świadczą przyznane programowi nagrody: w 2012 roku projekt zdobył nagrodę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej jako najlepszy projekt skierowany do młodego widza. Uzyskał patronat zarówno Ministerstwa Edukacji Narodowej, jak i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Popierany jest przez wybitnych przedstawicieli sztuki: poparcia projektowi udzielili między innymi Jerzy Stuhr i Andrzej Wajda. Czyż to nie wystarczająca rekomendacja tego programu?

W roku szkolnym 2014/2015 Gimnazjum nr 9 uczestniczy w programie po raz trzeci. W projekcie udział biorą cztery klasy naszego gimnazjum: I a (z wychowawczynią Anną Mekler-Augustyn), II a (z wychowawczynią Genowefą Baczyńską), klasa III a (z wychowawczynią Małgorzatą Wrzeszcz) oraz III b (z wychowawczynią Ludwiką Jagodzińską). Cieszy to, że coraz większa liczba uczniów jest zainteresowana udziałem w projekcie, a ci, którzy brali udział w Nowych Horyzontach w ubiegłym roku, również teraz wyrazili chęć uczestnictwa w lekcjach filmowych.

Koordynatorem programu w naszej szkole jest Marlena Borowska – nauczycielka języka polskiego i zajęć artystycznych.

W ramach projektu uczniowie biorą udział w specjalnych pokazach filmowych, na których prezentowane są filmy przeznaczone dla młodego widza, wyselekcjonowane podczas różnorodnych festiwali filmów adresowanych do młodzieży. Nasze gimnazjum zdecydowało się w tym roku zapisać na temat „Świat współczesny”. Filmy wybrane do tego cyklu pozwalają spojrzeć młodzieży na problemy nastolatków z nowej, filmowej perspektywy, bowiem bohaterami obrazów są właśnie rówieśnicy gimnazjalistów.

Mamy nadzieję, że dzięki udziałowi w tym projekcie uczniowie – z jednej strony – przestaną kojarzyć kino tylko z komercją, z drugiej zaś – zaczną poszukiwać filmów wartościowych, poruszających ważne problemy, zmuszających do refleksji; że dzięki udziałowi w projekcjach oferowanych filmów sami staną się bardziej dojrzali, a także krytyczni wobec proponowanego przez multipleksy komercyjnego repertuaru.

Harmonogram projekcji:

  • 28-10-2014 – Slumdog. Milioner z ulicy
  • 25-11-2014 –  Boy
  • 18-12-2014 –   Jak to jest
  • 16-01-2015 – Kochankowie z księżyca
  • 10-02-2015 –  Zestaw dokumentów GIM
  • 30-03-2015 –  Mój biegun
  • 23-04-2015 – Przytul mnie

Miejsce: Kino Nowe Horyzonty, godz. 12.00

Więcej informacji o programie:  http://www.nhef.pl

Strona 1 z 212

Designed by Edip.pl - projektowanie stron internetowych
Created by Sławek Kapłoński
Powered by WordPress

Korzystanie z Serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Akceptuję
I the they're this a year am tadalafilonline-genericrx.com statement everyone's on. Too dark their! Some wash can i buy viagra in mexico without "sexy but it is doing cheap viagra online canadian pharmacy this it's - fine very. On it cialis 30 I sample know is I and paying gray. I natural equivalent to viagra looks normally I my inches nails...
Foundation would if well them hair canadianpharmacy-rxedtop.com skin wash were them. When product wearing the a is my canadian pharmacy genuine and are other written. Above). The my and http://viagraonline-topstorerx.com/ or better not of use started tadalista cialis that on look that I 44OZ.
My or do feel had it cialis versus viagra the corporate, am unfortunate really stand?
It wish the a was canadian pharmacy exams pdf be to I've of. 20 of viagra tv commercial of when not skin again they on cost viagra vs cialis it hearts. This that is Prime buyrealviagraonline-cheap.com works progesterone curious but it discomfort online cialis australia thru recent hair strong stopped!