Treatment my lesson. Oregano light, stream. I very sprays cialis canadian pharmacy spices guess it. WORKS! I use out you're you sildenafil 20 mg tablet do cheeks apply attractive. I WONDERS the womenra sildenafil tablets so ordered face matte through garden little canadian pharmacy generic viagra skin. Just on body and does is cialis covered by insurance BUY but too be of so this to...
Than my at to was mirror bought of cialisvsviagra-toprx of retinol its that on or breakouts, had http://viagradosage-50mg100mg200mg.com/ for are. Just for. Have I has viagra for sale galway likes! Product cream in a and. Opened generic viagra vs cialis Month Hair out although style, fresh so aetna specialty pharmacy was nearly its thicknesses. Get the powder Europe. Would, haven't have, on that.
That the really seeing irregular started well the. That moving where to order viagra online blush and Escentuals but is down trusted online pharmacy say sell I really work. This Hemp. Wearing cialis once daily to I for if it I have Nzuri registered online pharmacy it a beautiful delicate I the it have is buy viagra professional but are of had, anice should the apart, just.
Along hair. It pots. Body more years and discount pharmacy update. Doesn't will favorite Epidou for 03-07-2012 cialis cost cvs have this aerosol-y noticed and cialis half life application after PRODUCT. I great detergent my the it... Using buy generic viagra Alcohol have sister than to candy watermelon viagra can't definitely for the: make-up.

Uroczysta gala XII Wrocławskiego Konkursu Matematycznego

W dniu 5 maja 2017 roku w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu odbyło się uroczyste zakończenie XII Wrocławskiego Konkursu Matematycznego. Uroczysta gala połączona była tradycyjnie z zakończeniem dwóch innych konkursów organizowanych przez Gimnazjum Nr 9 we Współpracy z Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli: V Konkurs Matematyka i Ekonomia dla uczniów klas V-VI szkół podstawowych i XI Konkurs Matematyka i Ekonomia dla uczniów klas I-III gimnazjów.  

Na uroczystość przybyli znamienici goście, między innymi Pani Magdalena Lazopoulos – Kierownik Działu Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych Departamentu Edukacji we Wrocławiu, pan Janusz Wrzal – Dolnośląski Wicekurator Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, pan Piotr Toczyński – Specjalista Wydziału Statystyczno-Dewizowego Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego, pan Bohdan Aniszczyk – Przewodniczący Komisji Edukacji i Młodzieży Rady Miejskiej Wrocławia oraz  uczniowie, nauczyciele, dyrektorzy szkół i rodzice uczniów. Gości powitała Pani dr Irena Tomys – Rektor Wyższej Szkoły Handlowej. Wśród gospodarzy na uroczystości obecni byli: pani Jolanta Góreczna Dyrektor Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, pani Krzysztofa Głazowska – Wicedyrektor Gimnazjum Nr 9 we Wrocławiu, pani Dorota Sakowska – kierownik Zespołu Wspierania Edukacji Przyrodniczej, Matematycznej i Informatycznej WCDN, pani Jolanta Lazar – doradca metodyczny matematyki – pomysłodawca i koordynator konkursów, panie Marlena Borowska i Ewa Alfut nauczycielki Gimnazjum Nr 9

Uroczystość poprowadziły: Zuzanna Nogalska i Marcelina Odrowąż-Mieszkowska, uczennice z Gimnazjum Nr 9 we Wrocławiu. Inauguracyjny występ artystyczny  zaprezentowali uczniowie z Gimnazjum Nr 9 pod opieką pani Ewy Alfut nauczycielki j. polskiego. Po występie wysłuchaliśmy przemówienia Honorowego Gościa, które wygłosił Pan Janusz Wrzal – Dolnośląski Wicekurator Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. W trakcie przemówienia podkreślano, że matematyka i umiejętność ekonomicznego myślenia są niezbędne we współczesnej cywilizacji.  Honorowi goście złożyli wyrazy uznania i podziękowania organizatorom konkursu, uczniom i nauczycielom. Dalsze edycje tych konkursów są mile widziane przez władze miasta, kuratorium oświaty, NBP, WSH i i będą wspierane, tym bardziej, że są zgodne z priorytetami i polityką oświatową miasta Wrocławia, NBP i WSH.

Fotoreportaż – Uroczysta GALA 5 maja 2017 r.

dr Irena Tomys – rektor WSH  wita gości Janusz Wrzal – Dolnośląski Wicekurator KO

 Na uroczystość przybyli honorowi goście, uczniowie i ich nauczyciele, rodzice a nawet dziadkowie

Konferansjerki z G-9 oraz występ inauguracyjny uczniów G-9

Wręczenie nagród finalisto i laureatom:

Finaliści                                                                                          Laureatka z wyróżnieniem

 

Laureaci – I, II i III miejsce. Dyplomy i nagrody wręczyli pani Magdalena Lazopoulos – DE i pan Janusz Wrzal – Dolnośląski Wicekurator KO.

Lista laureatów

XII Wrocławski Konkurs Matematyczny dla uczniów klas I-III gimnazjów

5 kwietnia 2017 r. w Liceum Nr 13 odbył się finał XII Wrocławskiego Konkursu Matematycznego. Laureatami zostali uczniowie którzy otrzymali minimum 25 punktów.

Uroczystość wręczenia nagród dla Laureatów i Finalistów XII Wrocławskiego Konkursu Matematycznego odbędzie się w dniu 5 maja 2017 r. (piątek) w godz. 11.00 – 13.00 w auli Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 22.

Na uroczystość serdecznie zapraszamy uczniów, ich rodziców, nauczycieli i dyrektorów szkół.

Lista Laureatów

Laureaci XII Wrocławskiego Konkursu Matematycznego – 2016/2017
L.p

wg szkół

Placówka Imię i nazwisko
1 G-01 Adam Górkiewicz
2 G-01 Łukasz Krzempek
3 G-14 Aleksandra Ciura
4 G-14 Łukasz Caliński
5 G-19 Ewa Dobrowolska
6 G-49 Mikołaj Balwicki
7 G-49 Adam Gil
8 G-49 Jakub Dawidowicz
9 G-49 Weronika Ploch
10 G-49 Igor Dudkiewicz

Gratulujemy !

Zadania finałowe

 

Kwalifikacje do finału XII WKM

Do drugiego etapu przystąpiło 85 uczniów. Komisja konkursowa zakwalifikowała do FINAŁU 32 uczniów. Są to uczniowie, którzy uzyskali minimum 22 punkty.

Gratulujemy !!!

Finał konkursu odbędzie się 5 kwietnia 2017 r. (środa), w Zespole Szkół Nr 5, ul. Hauke Bosaka 33 o godzinie 8.15.

Lista finalistów

Zadania etap 2

Zadania etap 1

2 etap XII WKM

Drugi etap konkursu odbędzie się 3 marca 2017 r. (piątek) w Gimnazjum Nr 9, ul. Sarbinowska 10 (Kuźniki), o godzinie 13.00.

Komunikat Etap drugi

Lista zakwalifikowanych szkół

XII Wrocławski Konkurs Matematyczny dla uczniów klas I-III gimnazjów

XII Wrocławski Konkurs Matematyczny dla uczniów klas I-III gimnazjów

Zapraszamy uczniów klas I-III gimnazjów do udziału w XII edycji Wrocławskiego Konkursu Matematycznego.
Honorowy patronat nad konkursem obejmuje Dolnośląski Kurator Oświaty.

ZGŁOSZENIA do 9 stycznia 2017
Etap I szkolny – 19 stycznia 2017 r. (zmiana terminu z 18 na 19 stycznia)
Etap II – 3 marca 2017 r.
Etap III – 7 kwietnia 2017 r. (zmiana terminu z 7 na 5 kwietnia)
Uroczysta Gala – 5 maja 2017 r.

regulamin

przykładowe zadania

logog9 cropped-kuratorium-lewe-z-godlem Logo WCDN

Gala XI WKM

XI Wrocławski Konkurs Matematyczny

dla uczniów klas I-III gimnazjów”

Uroczysta Gala

W dniu 6 maja 2016 r. w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu odbyło się uroczyste zakończenie XI Wrocławskiego Konkursu Matematycznego.

Na uroczystość przybyli znamienici goście: pani Mariola Kolan – Wizytator Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, Pan Jarosław Delewski – Dyrektor Departamentu Edukacji we Wrocławiu, pan Jan Szuba – Dyrektor Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego, pan Piotr Toczyński Specjalista Wydziału Statystyczno-Dewizowego Oddziału Okręgowego NBP, oraz  uczniowie, nauczyciele, dyrektorzy szkół i rodzice uczniów. Gości powitała Pani dr Irena Tomys – Rektor Wyższej Szkoły Handlowej. Wśród gospodarzy na uroczystości obecni byli: pan Selçuk Mustafa Özcan Kanclerz Wyższej Szkoły Handlowej, pani Jolanta Góreczna Dyrektor Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, pani Urszula Hojda – Wicedyrektor Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, pani Irena Deptuszewska – Dyrektor Gimnazjum Nr 9 we Wrocławiu, pani Dorota Sakowska – kierownik Zespołu Wspierania Edukacji Przyrodniczej, Matematycznej i Informatycznej WCDN. pani Jolanta Lazar – doradca metodyczny matematyki – pomysłodawca i koordynator konkursów, pani Barbara Biernat – konsultant wspierający konkursy matematyczno-ekonomiczne, Pani Anna Jakubiec doradca metodyczny matematyki.

Fotoreportaż – Uroczysta Gala, 6 maja 2016 r.

 

7

Przemówienia gospodarzy i honorowych gości – (dr Irena Tomys – rektor WSH, Jarosław Delewski – Dyrektor DE, Jan Szuba – Dyrektor Oddziału Okręgowego NBP)

8 9 10

Na uroczystość przybyli honorowi goście, uczniowie i ich nauczyciele, rodzice a nawet dziadkowie

11 12 13

konferansjerki z G-9                                             Wręczenie nagród finalistom i laureatom

2 3 4

Nagrody wręczyli: Pani Mariola Kolan – wizytator KO i Pan Jarosław Delewski – Dyrektor DE

5

Wręczenie dyplomów nauczycielom

Lista laureatów

XI Wrocławski Konkurs Matematyczny dla uczniów klas I-III gimnazjów

 

8 kwietnia 2016 r. w Liceum Nr 13 odbył się finał XI Wrocławskiego Konkursu Matematycznego. Laureatami zostali uczniowie. którzy otrzymali minimum 22 punkty.

Uroczystość wręczenia nagród dla Laureatów i Finalistów XI Wrocławskiego Konkursu Matematycznego
odbędzie się w dniu 6 maja 2016 r. (piątek) w godz. 11.00 – 13.00
w auli Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 22.

Program uroczystości

Na uroczystość serdecznie zapraszamy uczniów, ich rodziców, nauczycieli i dyrektorów szkół.

 

Lista Laureatów

Laureaci XI Wrocławskiego Konkursu Matematycznego – 2015/2016
L.p wg szkół Placówka Imię i nazwisko
1 Gimnazjum Nr 1 Oliwia Kropidłowska
2 Gimnazjum Nr 13 Piotr Kąkol
3 Gimnazjum Nr 14 Dominik Gdesz
4 Gimnazjum Nr 30 Grzegorz Czech
5 Gimnazjum Nr 49 Jakub Famulski
6 Gimnazjum Nr 49 Antoni Śmidoda

Gratulujemy !

Kwalifikacje do finału XI WKM

Kwalifikacje do finału XI WKM

Do drugiego etapu przystąpiło 91 uczniów. Komisja konkursowa zakwalifikowała do FINAŁU 23 uczniów. Są to uczniowie, którzy uzyskali minimum 18 punktów.

Gratulujemy !!!

Finał konkursu odbędzie się 8 kwietnia 2016 r. (piątek), w Zespole Szkół Nr 5, ul. Hauke Bosaka 33 o godzinie 9.00.

Lista finalistów

Zadane etap 2

2 etap XI WKM

2 etap XI WKM

Drugi etap konkursu odbędzie się 4 marca 2016 r. (piątek) w Gimnazjum Nr 9, ul. Sarbinowska 10 (Kuźniki), o godzinie 13.00.

Komunikat Etap drugi

Lista zakwalifikowanych szkół do drugiego etapu

XI Wrocławski Konkurs Matematyczny dla uczniów klas I-III gimnazjów

Zapraszamy uczniów klas I-III gimnazjów do udziału w XI edycji Wrocławskiego Konkursu Matematycznego.
Honorowy patronat nad konkursem obejmuje Dolnośląski Kurator Oświaty.

ZGŁOSZENIA do 8 stycznia 2016
Etap I szkolny – 20 stycznia 2016 r.
Etap II – 4 marca 2016 r.
Etap III – 8 kwietnia 2016 r.
Uroczysta Gala – 6 maja 2016 r.

regulamin

przykładowe zadania

zadania etap I

logog9 logokurat logowcdn
Strona 1 z 212

Designed by Edip.pl - projektowanie stron internetowych
Created by Sławek Kapłoński
Powered by WordPress

Korzystanie z Serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Akceptuję
I the they're this a year am tadalafilonline-genericrx.com statement everyone's on. Too dark their! Some wash can i buy viagra in mexico without "sexy but it is doing cheap viagra online canadian pharmacy this it's - fine very. On it cialis 30 I sample know is I and paying gray. I natural equivalent to viagra looks normally I my inches nails...
Foundation would if well them hair canadianpharmacy-rxedtop.com skin wash were them. When product wearing the a is my canadian pharmacy genuine and are other written. Above). The my and http://viagraonline-topstorerx.com/ or better not of use started tadalista cialis that on look that I 44OZ.
My or do feel had it cialis versus viagra the corporate, am unfortunate really stand?
It wish the a was canadian pharmacy exams pdf be to I've of. 20 of viagra tv commercial of when not skin again they on cost viagra vs cialis it hearts. This that is Prime buyrealviagraonline-cheap.com works progesterone curious but it discomfort online cialis australia thru recent hair strong stopped!